اقامت برای افرادی که با دولدونگ در آلمان زندگی میکنند

شرایط گرفتن اقامت با داشتن دولدونگ

در بسیاری از موارد، افراد سالها با داشتن دولدونگ در آلمان زندگی میکنند و ممکن است بتوانند بلاخره اجازه اقامت در آلمان را نیز بدست آورند. برای دریافت اقامت با سپری کردن مدت طولانی با دولدونگ در آلمان، باید شرایط را لازم اقامت را داشته باشید. برای دانستن اینکه چی وقت و با چه شرایطی میتوانید درخواست اقامت کنید، به شورای پناهجویان در شهر خود مراجعه کنید.

لطفاً توجه داشته باشید: از اول اگست سال ۲۰۱۹ برای افرادی که هویت خود را ثابت نمیکنند، یعنی سفارت کشور خود هیچ نوع شناسنامه یا پاسپورت ندارند، طبق ماده ۶۰ب قانون اقامت یک نوع خاص دولدونگ بنام (Duldung für Personen mit ungeklärter Identität) داده میشود.  که شرایط گرفتن اقامت های دیگر را برایشان دشوار و یا نا ممکن میسازد. بطور مثال، ماه ها یا سالهایی که طبق ماده ۶۰ب قانون اقامت دولدونگ (Duldung für Personen mit ungeklärter Identität) داشته باشید، به عنوان دوره قبل از دولدونگ حساب نمی شود. اطلاعات بیشتر در این مورد را می توانید را در بخش "دولدونگ برای افراد با هویت نامشخص" کسب کنید.

چه گزینه های برای دریافت اجازه اقامت با داشتن دولدونگ وجود دارد؟

اقامت آلمان به دلایل بشردوستانه برای افرادیکه دولدونگ دارند

اقامت آلمان برای بزرگسالانی که کاملا در اجتماع ادغام شده اند و دولدونگ دارند

اقامت آلمان برای نوجوانان خوب ادغام شده که دولدونگ دارند

اقامت آلمان برای افراد تحصیل‌ کرده و متخصص که دولدونگ دارند

چگونه و کجا میتوانم برای این اقامت‌ها درخواست کنم؟

از کجا می توانم مشاوره و کمک دریافت کنم؟

مهم

اگر تقریباً همه شرایط یک درخواست اجازه اقامت برای افراد دارای دولدونگ را داشته باشید، اما یکی دو مورد را کم داشته باشید، قطعاً باید از یک مرکز مشاوره یا یک وکیل حقوقی مشاوره بگیرید. تحت شرایط خاص هنوز یک راه حل وجود خواهد داشت.