دولدونگ لایت Duldung light

دولدونگ برای افراد دارای هویت نا مشخص

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

برگه اقامتی دولدونگ  انواع مختلفی دارد. یکی از آنهادولدونگ برای افرادی با هویت نامشخص (Duldung für Personen mit ungeklärter Identität) که طبق ماده قانون ۶۰ب قانون اقامت آلمان صادر میشود. این برگه یک مورد خاص از دولدونگ نورمال است که مطابق ماده ۶۰ قانون اقامت آلمان صادر میشود، اما اثرات خاص خود را دارد. بطور مثال فرد اجازه کار  ندارد و به آن دولدونگ لایت نیز می گویند. در صفحه همه اطلاعات در مورد اینکه چه افرادی این نوع دولدونگ را دریافت میکنند و برای رفع آن باید چه کنید.  

اطلاعات عمومی در مورد دولدونگ نورمال که مطابق ماده ۶۰ قانون اقامت صادر میشود و دو نوع دیگر دولدونگ را در صفحات آوسبیلدونگ دولدونگ و بشیفتیگونگ دولدونگ بخوانید.   

همه اطلاعات در مورد دولدونگ لایت

آیا من در حال حاضر دولدونگ لایت دارم ؟

چه افرادی دولدونگ لایت دریافت میکنند؟

منظور از تعهد در اخذ پاسپورت (Passbeschaffungspflicht) چیست؟

چگونه می توانم ثابت کنم که برای دریافت پاسپورت تلاش کرده ام؟

دولدونگ لایت (§60b AufenthG) چه اثراتی دارد؟

چگونه می توانم دولدونگ لایت را دولدونگ معمولی تبدیل کنم؟

از کجا می توانم مشاوره و کمک دریافت کنم؟

توجه!

اگر بعداً شرایط درست شود و به عنوان فردی که دولدونگ دارید بخواهید درخواست اقامت (Aufenthaltserlaubnis nach §25a oder §25b AufenthG) کنید، ماهها یا سالهای که دولدونگ لایت داشته اید، به عنوان دوران اقامت شما در آلمان حساب نمیشود.