برگشت داوطلبانه از آلمان به کشور اصلی

حمایت‌های مالی برای ترک آلمان بصورت داوطلبانه

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

به عنوان یک مهاجر اگر فکر می کنید میخواهید آلمان را ترک کنید، شما حق دستری  به کمک‌های مالی و تدارکاتی برای بازگشت داوطلبانه به کشور خود و یا کشور دیگری را دارید. برنامه هایی وجود دارد که شما را در روند ترک آلمان، برنامه ریزی و ورود به کشور خودتان و یا کشور دیگری که آماده باشد برای شما اقامت صادر کند، برای شروع یک زندگی جدید کمک و حمایت میکند. این برنامه ها نه تنها کمک های لجستیکی دارند، بلکه شامل حمایت‌های مالی نیز میشوند.

اصلی ترین برنامه حمایتی در آلمان برنامه REAG/GARP است که توسط سازمان بین المللی مهاجرت IOM اجرا می شود. در این طرح ها، علاوه هزینه سفر، شما همچنین می توانید کمک‌های مالی اولیه هم دریافت کنید. این کمک‌های مالی فقط برای شروع کار و زندگی جدید در کشور خودتان و یا یک کشور سوم که مایل به صدور ویزه و اقامت برای شما باشد، پرداخته میشود. کمک ها در چارچوب REAG / GARP  پرداخته میشود، اما اینکه مبلغ چقدر است، به ملیت شما بستگی دارد. 

این برنامه‌ها چگونه عملی میشوند؟

من هم میتوانم این کمک‌ها را دریافت کنم؟

کدام افراد نمیتوانند این کمک ها را دریافت کنند؟

درخواستی خود را کجا باید ثبت کنم؟

برنامه REAG/GARP کدام هزینه ها را پرداخت میکند؟

کدام بخش از هزینه‌ها را باید خودم بپردازم؟

برای بازگشت به کدام کشور فعلا کمک و حمایت وجود ندارد؟

آیا بعد از ترک داوطلبانه می‌توانم دوباره به آلمان برگردم؟

اگر خودم قادر به پرداخت هزینه سفر خود باشم، باز هم کمک دریافت خواهم کرد؟

بعد از بازگشت به کشور کمک ها ادامه خواهد داشت؟

اطلاعات برگشت دواطلبانه در مورد هر کشور

از کجا کمک و حمایت دریافت کنم؟

مهم

اگر در مورد بازگشت دوطلبانه سوال دارید، می‌توانید دوشنبه تا جمعه بین ساعت ۹ صبح تا ۳ بعدازظهر با مرکز مشوره داوطلبانه بامف (۴۹۹۱۱۹۴۳۰+) تماس بگیرید و به زبا‌نهای انگلیسی یا آلمانی مشاوره بگیرید. اگر در برلین و یا براندنبورگ زندگی می‌کنید، می‌توانید بعلاوه از طریق شماره‌های ۰۰۴۹۳۰۹۰۲۶۹۴۸۴۸ یا ۰۰۴۹۳۳۶۴۴۲۷۱۵۰ مستقیما با  IOM تماس بگیرید.