کلاسهای زبان برای ادغام

چطور و چه‌مدت میتوانم در این کلاسها شرکت کنم ؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

یادگیری زبان همواره بزرگترین شرط موفقیت در هر اجتماع بشمار میرود. یادگیری زبان همواره بزرگترین شرط موفقیت در هر اجتماع بشمار میرود. برای پناهجویان هم دولت آلمان بدلیل ادغام سریع و شروع زندگی جدید در این کشور، برنامه یادگیری زبان همراه با قواعد اجتماعی و سیستم حقوقی آلمان را بصورت رایگان ارائه میکند. به مهمترین نکات و قواعد ورود به انتگراسیون کورس‌ها  (کلاسهای زبان برای ادغام) در این ویدیو توجه کنید.