LGBTIQ

افراد شامل در گروه های (LGBTIQ) چگونه از خودشان محافظت میکنند؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

مودی الشامی در سال ۲۰۱۵ به آلمان آمد. به عنوان یک فرد از گروه های (LGBTIQ) سوری. او داستان بسیار ویژه ای دارد که اینجا توضیح میدهد. برای اولین بار در زندگی او بصورت قانونی از آزار و اذیت و خشونت محافظت شده است و میتواند آزادانه با فردی را که دوست دارد زندگی مشترکش را شروع کند.