رد درخواست پناهندگی در آلمان

بعد از رد شدن درخواست پناهندگی باید چه کنم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

هر پناهجویی که پرونده پناهندگی اش در آلمان رد میشود، حق دارد دو بار از تصمیم اداره بامف و دادگاه در مورد پرونده پناهندگی خود درخواست تجدید نظر کند و تا هنگامی که پرونده اش نهایی نشده باشد قانونا آلمان حق ندارد اورا اخراج کند. همه اطلاعات در این مورد را با جزئیات و لینک های ضروری در صفحه اطلاعاتی «رد درخواست پناهندگی در آلمان» بخوانید.