‌آسبیلدونگ مدرسه‌ای

آسبیلدونگ در رشته پرستاری از سالمندان

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

کار در رشته‌های پرستاری و مخصوصا پرستاری و مراقبت از سالمندان در آلمان، از جمله رشته‌های کاری قابل احترام و مورد نیاز است و دولت آلمان همواره بدنبال تشویق جوانان برای اشتراک در دوره‌های آسبیلدونگ در این رشته است. اینکه شرایط گذراندن این دوره و بعد شرایط کاری در این رشته چگونه است، میشیل تالیسا توضیح میدهد.