اجازه کار در آلمان

شرایط کار کردن در آلمان

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

اگر به عنوان پناهنده به آلمان آمده‌اید، کار کردن و داشتن درآمد خوب یکی از بهترین گزینه‌ها برای تصمیم گیری برای پرونده پناهندگی شما است. حتی اگر جواب مثبت پناهندگی خود را گرفته‌اید، بازهم داشتن قرارداد کار است که شما را برای دریافت اقامت دائم و شهروندی آلمان کمک میکند. در این ویدیو کوتاه میبینید که اگر هنوز قبول نشده‌اید و یا دولدونگ دارید، چگونه باید درخواست اجازه کار کنید و شرایط آن چیست.