د آرامۍ له منځه وړل

په کور کې بايد څومره لوړ غږ ولرم؟

دلته موږ د {videoservice} د منځپانګې لرونکي يو. د نورو مالوماتو لپاره {socialhintlink_end}(دلته){socialhintlink_begin} کلېک وکړئ.

محمد او بسما به تاسې ته په جرمني کې د خاموشۍ د وختونو په اړه ووايي. 

له دوی نه د Ruhezeit او Zimmerlautstärke په اړه زده کړئ چې د خاموشۍ د وختونو او غږ د کچې په اړه د ځانګړو قوانينو په اړه خبرې کوي.