حقوق زنان در آلمان

به عنوان یک زن از چه حقوقی برخوردارم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

قوانین متعدد در هر کشورحقوق زنان را تثبیت می کند، اما در اکثر جوامع، هنوزحقوق برابر با مردان برای زنان به طور کامل برآورده نشده است و در آلمان هم این امر به ویژه در نابرابری فرصت های کسب و کار و سیاست مشهود است. آزار جنسی، خشونت خانگی و قاچاق بین المللی زنان از جمله مسائلی مهمی هستند که امروزه با آن مبارزه میشود. در آلمان، زنان در مقایسه با کشورهای دیگر، بیشتر در فعالیت‌های اجتماعی و مبارزات آزادی خواهی فعال هستند و جنبش های زنان همواره برای  تحقق اهداف خود تلاش میکنند.

حقوق زنان و برابری جنسیتی

سهم زنان در سیاست و کسب و کار

درآمد کمتر از مردان و کار بدون دستمزد

حق تصمیم گیری در باره سقط جنین

ممنوعیت ختنه زنان (صدمه رساندن به اعضای تناسلی)

آزار و اذیت های که بیشتر قربانیان آنها زنان هستند و میتوانند دلیل پناهندگی باشند

ازدواج کودکان

بهرکشی جنسی و قاچاق زنان

خشونت علیه زنان و خانه‌ها امن برای زنان

تجاوز جنسی، رابطه جنسی اجباری و آزار اذیت جنسی

مهم

در آلمان موسسات و إدارات زیادی برای زنانی که خشونت جسمی، روانی یا جنسی را تجربه کرده اند وجود دارد. مراکز مشاوره و خانه های امن برای زنان از جمله این إدارات هستند. خانه های امن برای زنان، مکانی است که زنان آسیب دیده میتوانند آنجا زندگی کنند و تا حل شدن مشکل شان از آنها محافظت میشود و هیچ کس نمی تواند آدرس شان را داشته باشد. در وب سایت های www.frauen-gegen-gewalt.de و frauenhauskoordinierung.de میتوانید مراکز مشاوره به زبان خود را بیابید. همچنین با تماس به شماره ۰۸۰۰۰۱۱۶۰۱۶ میتوانید بصورت شبانه روزی مشکلات خود را مطرح کنید.