همجنس‌‌گرایان و دگرباشان جنسی در آلمان (LGBTIQ)

هویت جنسی و شرایط زندگی در آلمان

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در آلمان گرایش جنسی و هویت جنسی از جمله مسائل شخصی به شمار میروند و دولت مکلف به احترام و حمایت از گرایش‌ جنسی فردی شما است. همجنسگرایی بین افراد بالغ جرم محسوب نمی شود و دولت به منظور حفاظت، سلامت و امنیت همجنسگرایان و دیگرباشان جنسی (LGBTIQ) قوانین متعددی را ایجاد کرده است. با این حال هنوز هم این افراد از سوی برخی افراد و گروها مورد تبعیض و تعرض قرار دارند. همه اطلاعات و قوانینی که برای حمایت از افراد (LGBTIQ) را در این صفحه توضیح داده ایم.

حقوق و حمایت‌ها از جامعه (LGBTIQ)

(LGBTIQ) چه مفهموی دارد؟

همجنس گرایی در آلمان جرم نیست

برای مبارزه با تعرض و تبعیض علیه همجنس‌گرایی چه کنیم؟

آیا همجنس‌گرایان میتوانند در آلمان ازدواج قانونی داشته باشند؟

حقوق ترنس‌ها و دوجنسه‌ها

چه سازمانهای من را حمایت میکنند و مشاوره میدهند؟

کجا میتوانم افراد (LGBTIQ) را ملاقات کنم؟

پناهجویانی که متعلق به جامعه (LGBTTIQ) هستند معمولا مشکلات زیاد تری را متحمل میشوند، برای همین در قسمت پائین در باره حقوق و امتیازات پناهجویان مربوط به (LGBTTIQ) توضیح میدهیم.

مهم

اگر با تبعیض یا خشونت مواجه هستید حتما از إدارات کمک بخواهید. قوانین متعددی آلمان موجود است و از شما در مقابل تبعیض، نفرت و خشونت محافظت میکند. اگر به کمک نیاز دارید، حتما با مراکز مشاوره برای LGBTIQ یا اداره مبارزه با تبعیض تماس بگیرید.