اشتوتگارت

مرکز ایالت بادن‌ وتنبرگ

اشتوتگارت Deer Castle Illustration by Laura Pannasch

شما تازه به اشتوتگارت آمده‌اید و به دنبال آدرس‌ها و شماره تاس‌های ضروری هستید؟ پس به این صفحه خوش امدید. ما همه آدرس‌ها و شماره تماس‌های که برای همه تازه‌ واردان به اشتوتگارت لازم است را برای شما اینجا جمع آوری کرده‌ایم. 

کجا میتوانید راهنمایی و کمک دریافت کنید؟

ادارات و نهاد‌های دولتی

برای حالات اضطرار