اجازه کاربرای پناهجویان در آلمان

درخواست اجازه کار برای پناهجویان در آلمان

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

عامل تعیین کننده برای کار در آلمان، وضعیت اقامت شما است. اگر شما به عنوان پناهنده در آلمان قبول شده‌اید و اقامت سه ساله دریافت کرده آید، میتوانید بدون درخواست جداگانه برای کار، در هر اداره یا شغلی که یافت میکنید کار کنید. اما قبل از قبول شدن یا یا داشتن دولدنگ باید درخواست اجازه کار کنید. در بیشتر موارد، شما برای سه ماه اول بعد از ورود خود به المان اجازه کارکردن را نخواهید داشت. بعد از این دوره، شما میتوانید  از اداره امور خارجیان (Ausländerbehörde) درخواست اجازه کار کنید.
ابتدا باید کار را پیدا کنید و بعد به اداره امور خارجیان مراجعه کنید، یک فورم دریافت میکنید که شخص استخدام کننده باید آن را تکمیل کند. استخدام کننده باید اسم شرکت، مقدار حقوق و ساعات کار را در فرم مشخص کند و ان را به دوباره به این اداره بفرستید. همه اطلاعات و شرایط در بخش های بعدی این صفحه بخوانید.

اگر پناهنده نیستید برای اطلاعات بیشتر در مورد اجازه کار و اقامت در آلمان به صفحه اطلاعاتی ما بنام مهاجرت به آلمان مراجعه کنید.

چه‌گونه و چه‌وقت میتوانم در آلمان کار کنم؟

من اقامت دارم و پناهندگی من قبول شده است، میتوانم کار کنم؟

هنوز پناهندگی من قبول نشده است، میتوانم کار کنم؟

من دولدونک دارم، میتوانم کار کنم؟

مهم

در بیشتر ایالت‌ها در آلمان تا سال ۲۰۱۶ برای افرادی که هنوز پرونده پناهندگی شان جریان داشت یا دولدونگ داشتند،  تنها در شرایطی اجازه کارصادر می‌شد که مقامات اداره مهاجرت مطمئن میشدند که برای این کار، آلمانی ها و شهروندان اروپایی درخواستی نکرده اند. این روند بررسی اولیت ها (Vorrangprüfung) حساب می‌شد. از اگست سال ۲۰۱۹ این مقررات متوقف شده اند و دیگر این الویت بندی در آلمان وجود ندارد.