مهد کودک ها و مراقبت از کودکان در آلمان

کودکان از چه سنی به مهد کودکستان میروند و چقدر هزینه دارد؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

در آلمان، بیشتر کودکان خردسال میتوانند به مهد کودک (Kindertagesstätte و یا Kita) بروند. آنجا می توانند بدون پدر و مادر خود تحت مراقبت باشند و دوستان جدید داشته باشند، بازی کنند و  بیاموزند. والدین مجبور نیستند فرزندان خود را آنجا بفرسند، اما حضور در کودکستان برای کودکان بسیارمفید است. آنها می توانند آنجا  زبان آلمانی و چیزهای مهم دیگر بیاموزند و برای حضور در مدرسه آماده شوند. همچنان رفتن کودکان به والدینی که تازه به أمان امده اند، اجازه می دهد تا روی برنامه های ادغام و آموزش زبان آلمانی تمركز كنند.

به چه مواردی باید توجه کنم؟

مهدکودک Kita یا Kindertagesstätte

چه افرادی از فرزند من در مهدکودک مواظبت میکنند؟

کدام مهدکودک برای فرزند من مناسب است؟

چگونه برای فرزندم جای خالی در یک کودکستان پیدا کنم؟

هزینه مهدکودک چقدر است و چه کسی پرداخت میکند؟

اگر نتوانم هزینه کودکستان فرزندم را پرداخت کنم، چه میشود؟

چه وقت باید فرزندم را در مهدکودک ثبت نام کنم؟

برای فرزندم کودکستان پیدا کردم، حالا چه کنم؟

نتوانستم برای فرزندم کودکستان پیدا کنم، حالا چه میشود؟

کودکان دارای معلولیت هم میتوانند به کودکستان بروند؟

اگر مهدکودک پیدا نکنم چه راه های دیگری وجود دارد؟

توجه!

خیلی مهم است که بعد از پذیریش کودک شما به طور هر روز به مهدکودک برود و و هزینه های توافق شده را  به وقت معین بپردازید. اگر فرزند شما به دلایلی مانند عوض شدن محل زندگی نمیتواند به مهد کودک برود، باید به کودکستان خبر بدهید.