کمک‌هزینه والدین (Elterngeld)

چطور دولت از خانواده‌های دارای فرزند حمایت می‌کند؟

مراقبت از کودکان یکی از مشغولیت‌های ذهنی اصلی‌ست که والدین جوان با آن درگیرند. آشتی برقرار کردن بین زندگی حرفه‌ای و زندگی خانوادگی همیشه کار آسانی نیست. در آلمان، دولت برای کمک به خانواده‌های جوان کمک‌هزینه‌ای به نام کمک‌هزینه والدین ("Elterngeld") پرداخت می‌کند. هدف از پرداخت این کمک مالی، حمایت از والدینی است که به دلیل مراقبت از فرزندان خردسال به طور موقت نمی‌توانند کار کنند یا تنها ساعات محدودی در هفته توانایی کار دارند. حتی والدینی که پیش از تولد فرزند خود شاغل نبوده‌اند هم می‌توانند برای دریافت کمک‌هزینه والدین درخواست بدهند. در ادامه می‌توانید شرایط دریافت این کمک‌هزینه و نحوه درخواست را مطالعه کنید. 

آن چه لازم است بدانید

آیا کمک‌هزینه والدین به من هم تعلق می‌گیرد؟

آیا در صورتی که فرزندم به مهدکودک برود هم می‌توانم کمک‌هزینه والدین دریافت کنم؟

آیا برای دریافت کمک‌هزینه والدین باید حتما «مرخصی والدین» (Elternzeit) هم بگیرم؟

چند نوع کمک‌هزینه والدین وجود دارد؟

چه مبلغی کمک‌هزینه والدین به من تعلق می‌گیرد؟

کجا و چطور می‌توانم برای دریافت کمک‌هزینه والدین درخواست بدهم؟

برای دریافت کمک‌هزینه والدین چه مدارکی لازم است؟

آیا می‌توانم همزمان با دریافت کمک مالی از جاب‌سنتر یا اداره سوسیال کمک‌هزینه والدین هم دریافت کنم؟

آیا دریافت کمک‌هزینه والدین تاثیری در نوع بیمه سلامت من دارد؟

کجا می‌توانم در مورد کمک‌هزینه والدین مشورت بگیرم؟

مهم

در کنار کمک‌هزینه والدین، دو ایالت باواریا (بایرن) و ساکسونی به خانواده‌ها به ترتیب کمک‌هزینه خانواده ("Familiengeld") و کمک‌هزینه ایالتی مراقبت از کودکان ("Landeserziehungsgeld")  هم پرداخت می‌کنند. شرایط دریافت هر کدام از این دو نوع کمک‌هزینه در این دو ایالت متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر در مورد کمک‌هزینه خانواده ("Familiengeld") در باواریا به وب‌سایت  zbfs.bayern.de و برای مطالعه بیشتر در مورد کمک‌هزینه ایالتی مراقبت از کودکان ("Landeserziehungsgeld") در ایالت ساکسونی به وب‌سایت familie.sachsen.de مراجعه کنید.