کمک های مالی و بورس های تحصیلی برای دانشجویان

هزینه‌های تحصیل و زندگی دانشجویی

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

تامین مالی در دوران تحصیل یکی از سوالات مهم و بزرگ است که قبل از شروع تحصیل باید از خود بپرسید. خوشبختانه تحصیل در اکثر دانشگاه های دولتی آلمان هزینه ندارد، با وجود آن هم تحصیل و زندکی دانشجویی البته که هزینه دارد. شما باید هر ترم یک هزینه کوچک هزینه بپردازید، کتاب بخرید و هزینه های زندگی خود را تامین کنید. علاوه بر شغل دانشجویی یا تأمین مالی از طریق برنامه بافو، بورسیه های تحصیلی، وام های ویژه و سایر برنامه های تامین مالی برای دانشجویان وجود دارد.

کمک های مالی و بورس های تحصیلی برای دانشجویان

بورس‌های تحصیلی (Stipendien)

هزینه های تحصیلی از صندوق ضمانتی دانشگاه

بورس های تحصیلی برای دانش آموزان ممتاز Begabtenförderung

بورس های تحصیلی آلمان Deutschlandstipendium

قرضه‌های تحصیلی Bildungskreditprogramm

کار دانشجویی

به عنوان یک دانشجو چگونه با پول کمتر زندگی کنم؟

مهم

برای بسیاری از برنامه های بورس های تحصیلی مهم است که از نظر سیاسی فعال باشید و یا کار داوطلبانه انجام داده باشید. به عنوان مثال اگر عضو یک انجمن  یا آتش نشان داوطلب باشید.