همکاران فریلانس

همکارانی که در بخش های مختلف بصورت آزاد یا فریلانس با ما کار میکنند

همکاران زیادی بصورت فریلانس با ما در بخش مولتی مدیا، ساخت و تولید فلم ها و محتوا کار میکنند. 

لیلا احمدزی

مسئول تولید ویدیو ها

بیوگرافی کوتاه

    

محمد فرحان

خبرنگار آزاد

مولتی مدیا ژورنالیست