اقامت آلمان برای کودکان متولد آلمان و والدین شان

کودکانی که در آلمان متولد میشوند و والدین آنها چه نوع اقامت دریافت میکنند؟

والدین معمولاً هنگام به دنیا آمدن كودك هیجان زده می شوند و سوالات زیادی دارند. اما جدا از سؤالات عمومی در مورد بارداری و پرورش فرزند، والدین پناهنده/مهاجر غالباً در مورد اجازه اقامت  کودک خود هم سؤال دارند. در این صفحه می توانید همه اطلاعات در مورد حق اقامت در آلمان برای خود و فرزند شما که در آلمان متولد شده است را بخوانید .

چه حقوق و امتیازاتی برای کودکان متولد آلمان وجود دارد؟

فرزند من در آلمان متولد شده است، میتواند تابعیت آلمان را دریافت کند؟

آیا کودکانی که درآلمان متولد میشوند اجازه اقامت را دریافت می کنند؟

اگرفرزند من تابعیت آلمانی داشته باشد می توانم اجازه اقامت آلمان را دریافت کنم؟

اگر فرزند من اقامت آلمان را داشته باشد، می توانم اقامت بگیرم؟

منظور از تشخیص پدر کودک (Vaterschaftsanerkennung) چیست؟

اگر پدر نخواهد قبول کند که پدر طفل است، چه کنم؟

مهم

برای فرزندان والدینی که هیچ تابعیت ندارند، شرایط ویژه ای برای اخذ تابعیت آلمان وجود دارد. این اطلاعات را در سوال اول این صفحه بخوانید.