حفاظت از کودکان و نوجوانان در آلمان

کودکان و نوجوانان حق انجام چه کار های را دارند؟

کودکان و نوجوانان نیاز به محافظت ویژه دارند. به همین دلیل در آلمان مقررات خاصی برای برخود و زندگی با آنها در نظر گرفته شده است. قوانین محافظتی شامل منع مصرف الکل، دخانیات، رفتن به بارها و کلوپ ها، و همینطور دسترسی به فیلم ها و بازی های ویدیویی و ... می‌شود تا به این ترتیب از سلامت و رشد کودکان محافظت شود. 

فرزند من طبق قانون مجاز به انجام چه کاری است و چه مواردی هنوز نه؟

آیا کودکان و نوجوانان مجاز به سیگار کشیدن هستند؟

آیا کودکان و نوجوانان مجاز به نوشیدن الکل هستند؟

آیا کودکان و جوانان مجازند به بارها و دیسکوها وارد شوند؟

آیا کودکان و نوجوانان اجازه دارند به تنهایی به سینما بروند؟

آیا قوانینی برای تماشای فیلم و بازی های ویدیویی برای کودکان وجود دارد؟

آیا کودکان و نوجوانان اجازه کار کردن دارند؟

توجه!

اگر کودک شما سیگار می کشد، الکل می نوشد یا کارهایی را انجام می دهد که نباید در این سن انجام دهد، با او صریح صحبت کنید. آرام و جدی باشید. درباره بسیاری از پیامدهای منفی (اعتیاد ، بیماری ، ...) که این رفتار می تواند به وجود آورد، به او بگویید. اگر حل نشد میتوانید از مراکز مشاوره تربیتی یا خدمات مشاوره برای مهاجران جونان Jugendmigrationsdienst می توانید کمک بگیرید. در فصل «تربیت و پرورش کودکان» اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کنید.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. Dennoch beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.