پرورش و تربیت فرزندان

چه کسی مرا کمک میکند؟

والدین نه تنها مسئول بزرگ کردن فرزندان خود هستند، بلکه مسئولیت تربیت فرزندان خود را نیز بر عهده دارند. اینکه شما کدام سبک فرزندپروری را انتخاب می کنید کاملاً به خود شما بستگی دارد. در بسیاری از خانواده ها، مشاجرات و مشکلات در روند فرزند پروری چه در مورد نوجوانان چه کودکان بخشی از زندگی روزمره است. والدین در زندگی روزمره و مخصوصا به دلیل  مطالبات زیاد از طرف مهد کودک یا مدرسه، اغلب در معرض فشار و استرس قرار می گیرند.

اگر کودک شما تمام شب گریه می کند، اگر فرزند شما تنهاست و دوست پیدا نمی کند، نوجوان شما دیگر از قوانین پیروی نمی کند و دیر به خانه، کودک شما اغلب واکنش تهاجمی نشان می دهد یا در اتاق خود پنهان می شود، فرزند شما همه اوقات فراغت خود را صرف کامپیوتر یا تلفن همراه می کند، فرزند شما در مدرسه یا با پلیس مشکلی دارد، نگران نباشید. شما با این مشکلات و مسئولیت ها تنها نیستید. در آلمان شبکه گسترده ای از مراکز و سازمانهای مشاوره دهی وجود دارد که می توانند شما را در تربیت و پرورش فرزندان شما کمک کنند.

مهم: در آلمان کودکان طبق ماده ۱۶۳۱ قانون مدنی حق تحصیل بدون خشونت دارند. تنبیه یا آسیب رساندن به کودکان از نظر جسمی یا روحی ممنوع است. به طور مثال: سیلی زدن، هل دادن، تکان دادن، توقیف کرن، کشیدن مو، ضربه زدن، آسیب رساندن به پوست، ضرب و شتم، لگد زدن و همچنین تحقیر، تهدید و غیره ممنوع است. اگر اداره رفاه  نوجوانان و کودکان از طریق از همسایه ها، مهد كودك یا مدرسه  در مورد آزار کودکان مطلع شود، این ادعاها را بررسی خواهد كرد و اگر درست باشد ممکن از فرزند را از خانواد جدا کند. در بخش «اداره رفاه کودک و نوجوانان» در مورد وظایف این اداره اطلاعات بیشتری کسب کنید.

کدام ادارت در این بخش والدین را کمک میکنند؟

خط ارتباطی والدین Elternhotline

کمک های ابتدایی به والدین Frühe Hilfen

مراکز مشاوره خانواده و پرورش کودکان

دوره های آموزشی (Elternkurse) ببرای برای والدین پناهجو

جلسات والدین Eltern-Treffs

خدمات کودک و نوجوانان

مهم

اگردر روند پرورش کودک خود نگرانی و مشکل دارید یا احساس خستگی می کنید، می توانید از با مددکاران اجتماعی در مدرسه یا کودکستان صحبت کنید و کمک بخواهید. آنها شما را به مددکاران اجتماعی ویژه یا مراکز مشاوره ارجاع میدهند.