سفرکردن در آلمان

چه گزینه های برای ترتیب یک سفر ارزان وجود دارد؟

آلمان کشور بزرگی است، شهرها و مناطق بسیار زیبایی دارد که ارزش دیدن و سفر کردن را دارند. حتی بدون داشتن ماشین (موتر) خصوصی گزینه های زیادی برای سیر وسفر ارزان در آلمان و بازدید از مکانهای جدید یا دوستان قدیمی وجود دارد.

چه گزینه های برای سفر ارزان در آلمان وجود دارد؟

قطار ها

سفر با اتوبوس Fernbusse

همراه یا همسفر Mitfahrgelegenheiten

سفرهای تفریحی و گروهی با دوچرخه (بایسکل)

توجه!

اگر هنوز در مراحل پناهندگی هستید یا دولدونگ دارید، به طور کلی اجازه ندارید که طی سه ماه اول، از شهر خود  خارج شوید. به این ممنوعیت (Residenzpflicht) گفته می شود. در صفحه اطلاعاتی ما بنام اجازه اقامت در آلمان اطلاعات بیشتری در این باره کسب کنید.