همکاران

ټليکام او اډوبي د هنډبوک جرمني ملاتړ کوي.

په جرمني کې د رسنيو نويو فعالانو (Neue Deutschen Medienmacher) جرمني ته د نويو راغلو کسانو لپاره او له دوی سره په ګډه د هنډبوک جرمني (handbookgermany.de) مالوماتي وېبسایټ رامنځته کړی دی. د دې ګډې پروژې په تخنيکي، اېډېټ او مديريتي برخه کې زموږ سره وړ همکاران ملګري دي.

Deutsche Telekom AG

ډوچ ټيليکام زموږ يو مهم همکار دی چې د مهاجرو په لومړنيو کمپونو کې نويو راغلو کسانو ته وړيا وای فای او انټرنېټ برابروي. د وړيا انټرنېټ لپاره د نوم ثبتولو پر مهال د هنډبوک جرمني پاڼه راڅرګنديږي.

Adobe Systems

د اډوبي د سافټ‌وير کمپنۍ له هنډبوک جرمني سره په تخنيکي برخه کې مرسته کوي.